Advies over Leiderschap. Citaten

 

"Het agressieve ondernemingsklimaat van vandaag stelt extra eisen aan leiderschap in bedrijven nu ondernemingen heftig moeten concurreren op prijs, kwaliteit en niveau van dienstverlening met hun internationale concurrenten. Intelligente, intuïtieve, besluitvaardige en verantwoordelijke leiders die in staat zijn om veranderingen vorm te geven, kansen te herkennen en te benutten, en de steun van hun medewerkers te kunnen veroveren zijn essentieel om de kansen van hun organisaties tot groei en ontwikkeling te maximaliseren. In de eenentwintigste eeuw is verandering de enige constante geworden en aan reactieve managers bestaat weinig behoefte. Proactieve en visionaire leiders zullen degenen zijn die organisatie veranderingen en ontwikkelingen leiden. Op deze plaats wordt getracht inzichten te presenteren in de leadership en management kwaliteiten die van corporate executives verwacht worden in het huidige uitdagende business klimaat. Een boeket van tegengestelde meningen over wat leiderschap behelst, en over hoe organisaties succesvol geleid kunnen worden..."
Nog een advies over Leiderschap

©2016-2022 Adviesovermanagement.nl

Het beste advies over leiderschap:

 

#1

Leiderschap is het in staat zijn te beslissen wat er gedaan moet worden en vervolgens anderen te vinden die het doen.

Dwight D. Eisenhower 1890-1969, generaal en vierendertigste President van de Verenigde Staten

 

#2

Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.

Peter F. Drucker, Amerikaans Management goeroe

 

#3

Iedereen kan het roer vasthouden als de zee kalm is.

Publilius Syrus ~100 vC

 

#4

Leiderschap heeft een zwaardere taak dan slechts één van beide kampen te kiezen. Het moet de kampen bij elkaar brengen.

Jesse Jackson 1941-, Strijder voor burgerrechten met een exceptionele drive en empathie voor de onderdrukten

 

#5

Grote denkers hebben doelen; anderen hebben wensen.

Washington Irving 1783-1859, Amerikaans auteur

 

 

Het leukste advies over leiderschap:

 

#1

Wat u denkt dat de top is, is slechts een stap.

Seneca 4vC-65nC, Romeins schrijver en moralist

 

#2

Management is efficiency in het beklimmen van de succes ladder; leiderschap bepaalt welke ladder tegen de goede muur staat.

Stephen Covey, Amerikaans leiderschap consultant en schrijver

 

#3

Ik wil geen "ja-mensen" rondom mij. Ik wil dat iedereen mij de waarheid zegt, zelfs ook al kost hen dit hun baan.

Samuel Goldwyn 1882-1974, Amerikaans filmproducent

 

#4

Er zijn twee tragedies in het leven van een mens. De ene is het niet hebben bereikt van zijn doel en de andere is het wel hebben bereikt.

Friedrich Nietzsche 1894-1900, geniaal Duits filosoof, bekend als de vader van het nihilisme

 

#5

Ik kan niet langer gehoorzamen; ik heb aan het commando-geven mogen ruiken, en ik kan er niet meer mee stoppen.

Napoleon Bonaparte 1769-1821, Keizer van Frankrijk, een van de grootste militaire leiders, bekend vanwege het nemen van grote risico`s

 

 

beslissen | communicatie | ethiek | financieel | kwaliteit | organisatie | prestatie | strategie | verandering

 

Leadership. Wijze mannen consulteren leiders over leiding geven. Omschrijf uw management dilemma en verkrijg een gratis advies over leiderschap van s'werelds grootste denkers.

 

Meer informatie over leiderschap in organisaties.